Description

צ'י גונג הוא תרגול המשמש לחיזוק אנרגיה של הגוף, התרגול מתבצע בתנועה או בעמידה סטטית, יש משמעות לתנועה ולעמידה כדי לאפשר הרפיה עד כמה שניתן ולאפשר תנועה פנימית של אנרגיה, ניתן לשהות זמן ממושך בעמידה שהיא לכאורה סטטית אך יש בה מיקרו תנועות קטנות ליצירת יציבות, אפשר לחקור את המנח של הגוף או המצב של הנפש באותה עמידה, לראות איך אני עם מה שקורה מסביב ועם מה שקורה בפנים, העמידה מזמנת לנו התבוננות וחיבור, חקירה אינסופית להעמיק את החיבור הזה, לתת לו לחלחל וליצור את הרוגע המיוחל